Trang chủ » Chương trình CFV » Hỏi Đáp » Lộ Trình Học » Lộ trình học lớp Tiếng Pháp người lớn

Lộ trình học lớp Tiếng Pháp người lớn

👉  Lộ trình học lớp Tiếng Pháp người lớn

Kỳ 1: Delf A1.1 (Lớp dành cho người mới bắt đầu)

Kỳ 2: Delf A1.2 ( Đạt trình độ Delf A1)

Kỳ 3: Delf A2.1

Kỳ 4: Delf A2.2 (Đạt trình độ Delf A2)

Kỳ 5, 6, 7: Delf B1

_________

Lịch học: 1 tuần 3b (2b GVV + 1b GVP).

Một kỳ kéo dài 7 tuần.

Sỹ số 1 lớp: 7 – 10 học viên

 

👉  Lộ trình học của lớp cấp tốc

Kỳ 1: Delf A1/ TCF 100 điểm

Kỳ 2: Delf A2/ TCF 200 điểm

Kỳ 3 + 4: Delf B1/ TCF 350 điểm

Kỳ 5 + 6: Delf B2/ TCF 400 điểm

________

Lịch học: 1 tuần 5 buổi + 1 buổi kiểm tra.

Học 4b GVV + 1b GVP.

Mỗi kỳ kéo dài 6 tuần. Sỹ số chỉ từ 4 – 6 học viên