Trang chủ » Chương trình CFV » Hỏi Đáp » Lộ Trình Học » Lộ trình học lớp Trẻ em

Lộ trình học lớp Trẻ em

👉 Lộ trình học của lớp Trẻ em 4 – 6 tuổi

Khóa 1/ 6 kỳ: Petite Section

Khóa 2/ 6 kỳ: Moyenne Section

Khóa 3/ 6 kỳ: Grande Section

 

👉 Lộ trình học của lớp Trẻ em hệ song ngữ (chuyên Pháp)

Lớp 1: Delf Prim A1.1

Lớp 2: Delf Prim A1.2

Lớp 3: Delf Prim A2

Lớp 4: Delf Prim B1.1

Lớp 5: Delf Prim B1.2

 

👉 Lộ trình học của lớp Trẻ em 9 – 13t (ngoại ngữ 2)

Khóa 1/ 6 kỳ: Delf A1 Junior

Khóa 2/ 6 kỳ: Delf A2 Junior

Khóa 3/ 6 kỳ: Delf B1 Junior