LỚP TIẾNG PHÁP SIÊU CẤP TỐC HỌC VÀ LUYỆN THI DELF A0 – B2

LỚP TIẾNG PHÁP SIÊU CẤP TỐC KHAI GIẢNG NGÀY 12/05/2023 ======= Chương trình học: Rèn luyện 4 kỹ năng (không học lệch), luyện thi Delf, thi thử Delf hàng tuần như thi thật. Giáo trình: Giáo án đặc biệt do giáo viên của CFV biên soạn Giáo viên: 100% thạc sĩ & trên 5 năm … Đọc tiếp LỚP TIẾNG PHÁP SIÊU CẤP TỐC HỌC VÀ LUYỆN THI DELF A0 – B2