[NEW] LỚP TIẾNG PHÁP ONLINE DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

LỚP TIẾNG PHÁP ONLINE 2 BUỔI/ 1TUẦN KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG PHÁP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – ĐẠT DELF A1.1 SAU 8 TUẦN ====================== Khai giảng: ngày 17/02/2024. Lịch học T3 và T7 ca 19h00 – 21h00. Chương trình học: Học tiếng Pháp từ cơ bản, luyện đề và thi thử Delf A1 Mục tiêu … Đọc tiếp [NEW] LỚP TIẾNG PHÁP ONLINE DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU