TUYỂN SINH LỚP TIẾNG PHÁP TRẺ EM 8 – 13 TUỔI

👩‍💻 Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 3 – lớp 8 (học tiếng Pháp như ngoại ngữ 2)   📒 Chương trình học:   📌 Mỗi lớp chỉ 4 – 6 học sinh đảm bảo sự tương tác tối đa và sự sát sao của thầy cô giáo với từng học viên trong cũng … Đọc tiếp TUYỂN SINH LỚP TIẾNG PHÁP TRẺ EM 8 – 13 TUỔI