Trang chủ » Du học » Dịch Vụ Của CFV » Tiền của bạn

Tiền của bạn

Tiền của bạn

Nếu thời gian lưu trú ở Pháp dưới 2 năm, sinh viên nước ngoài có thể mở tài khoản ngân hàng dành cho người không định cư (bằng Euro hay bằng ngoại tệ).

Sinh viên cũng có thể mở tài khoản dành cho người định cư (bằng Euro hay bằng ngoại tệ) nếu đáp ứng đủ điều kiện về thời gian lưu trú.

Bạn nên liên hệ với ngân hàng của bạn xem họ có liên kết với hệ thống ngân hàng Pháp không, nếu có thì sẽ rất thuận lợi cho các thủ tục của bạn.

Ở Pháp, mọi giao dịch bằng tiền mặt chỉ có thể thực hiện bằng Euros.

Các loại thẻ ngân hàng phổ biến (Visa và Mastercard) được chấp nhận để thanh toán trong hầu hết các cửa hàng nếu phải thanh toán từ 15 Euros trở nên. Tại các khu dân cư đều có nhiều máy phát tiền tự động.

Người Pháp dùng rất nhiều séc. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là các cửa hàng của Pháp rất ít khi nhận séc do một ngân hàng nước ngoài phát hành.