TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PHÁP VIỆT
Địa chỉ: 33-35 Hồ Đắc Di – Đống Đa – Hà Nội | Điện thoại / Fax: 0243.5334658  – Hotline: 0982882098
www.phapviet.edu.vn |Email: phapvietcfv@yahoo.com.vn