Trang chủ » Du học » Dịch Vụ Của CFV » Tìm thông tin du học

Tìm thông tin du học

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Trung tâm L’Espace, Edufrance, Hà Nội:

  • Trung tâm Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

IDECAF, Văn phòng giáo dục Pháp (EduFrance): CampusFrance

Thủ tuc xin đi Pháp học

Hội thảo thông tin về du học Pháp tổ chức hằng năm tại Trung tâm Espace và tại IDECAF. Nội dung của hội thảo gồm hệ thống giáo dục Pháp, các khả năng du học tại Pháp, thủ tục đăng ký, hạn đăng ký, kiểm tra trình độ ngoại ngữ, các ngành đào tạo.

CampusFrance hướng dẫn bạn định hướng, xây dựng kế hoạch học tập và thông tin cần thiết cho việc du học tại Pháp.